Covid-19 info

Kære Forældre

Vi har et COVID-19 smittetilfælde. Et barn er blevet konstateret smittet med coronavirus, og som nær kontakt til dette barn, skal dit barn testes. Jeres barn må gerne møde op til håndbold mens I afventer test og testsvar. Dog anbefales det at I holder barnet hjemme til I har fået taget første test. Får barnet symptomer skal det straks gå i isolation.


For børn, der er nære kontakter anbefales, at kontakt og samvær med andre børn og personer (som ikke er husstandsmedlemmer) udenfor dagtilbud og skole (fx fritidsaktiviteter, sociale arrangementer som fx fødselsdage, legegrupper mv.) begrænses mest muligt, indtil alle tests er gennemført.


Test af nære kontakter


Det anbefales som udgangspunkt, at alle børn fra 3 år som er nære kontakter bliver testet 3 gange. Hvis barnet ikke testes fordi det ikke synes, det er særlig rart at blive testet, og hvor det kan være svært at få barnet til at samarbejde om at blive testet opfordres I til, at barnet holdes hjemme i 7 dage før tilbagevenden til træning.

Når du får besked om, at dit barn er nær kontakt til en person, der er smittet med COVID-19, kan du ringe til Coronaopsporingen på tlf. 32 32 05 11 for at få generel vejledning om, hvad det vil sige at være nær kontakt og åbne for booking af test af nære kontakter.


 Bestil derefter tests på coronaprover.dk. Flere steder er det også muligt at blive PCR-testet uden tidsbestilling.


1. test: Book tid til første test hurtigst muligt. Denne test kan være en PCR-test eller en kviktest (evt. på skolen).  Børn, som får foretaget den første test hurtigst muligt udenfor træning anbefales først at møde op til træning, efter negativt svar fra den første test.


2. test: Book tid til anden test tidligst 4 dage efter, at barnet sidst var i nær kontakt med den smittede. Denne test skal være en PCR-test. Det betyder, at dit barn skal testes lørdag.


3. test: Book tid til tredje test 2 dage efter den første test. Hvis der er gået 6 dage eller mere, siden barnet sidst var i nær kontakt med den smittede, skal barnet kun testes 1 gang. Barnet behøver derfor kun at booke tid til én test. Denne test skal være en PCR-test. Det betyder, at dit barn skal testes mandag.


Er barnet tidligere smittet indenfor de seneste 12 uger undlades alle 3 tests og barnet kan møde op i Hallen. Udvikler barnet symptomer forenelige med COVID-19 skal det straks hjem i isolation. Er barnet tidligere smittet (indenfor de sidste 12 mdr.) eller færdigvaccineret (14 dage efter sidste stik) undlades den 1. test. Forældre til børn under 15 år booker tid til test af barnet med forælders NemID på www.coronaprover.dk. Børn under 2 år skal henvises gennem egen læge. Personer over 14 år booker tid med eget NemID på www.coronaprover.dk

Hvis dit barn testes positivt med coronavirus, skal du give din træner besked, så vi kan få brudt smittekæden.


Lægefaglige spørgsmål omkring dit barn og evt. smitte af coronavirus rettes mod egen læge.

Herudover henvises til Sundhedsstyrelsens pjece ”Har dit barn symptomer, der kan være COVID-19?” (https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Har-dit-barn-symptomer-der-kan-vaere-COVID-19-eller-er-der-smitte-i-dit-barns-dagtilbud-eller-skole_)